Algemene voorwaarden              

 • De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen en, voor zover van toepassing, op strippenkaarten, proeflessen en lessen van JGetFit. Door je aan te melden voor een training of deelname aan een training verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.
 • Deelnemers verklaren geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van JGetFit.
 • JGetFit  behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.
 • De geldigheid strippenkaarten is een jaar. De strippenkaart van de die u aanschaft is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
 • JGetFit is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn te allen tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Daarnaast is JGetFit niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door JGetFit georganiseerde activiteiten.
 • Een bootcamp training en personal training is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
 • JGetFit behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 • Je bent verplicht om je voor de les aan te melden via de JGetFit app.
 • Aanmelden kan tot een uur voor een training.
 • Afmelden kan voor 1 uur van de training.
 • Ben je te laat met afmelden verlies je een strip van je strippenkaart.
 • Bij 3 keer te laat afmelden met een maandkaart krijg je een boete van €5 euro.
 • Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
 • JGetFit is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van JGetFit en op Facebook.
 • JGetFit heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling (min 5 deelnemers)te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd (geld alleen bij een strippenkaart).
 • U stemt ermee in dat jouw gegevens door JGetFit bewaard zullen worden.  JGetFit verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.